OM TMØ

Vi på Tage Møller Arkitektbyrå AB är en kreativ grupp
arkitekter och byggnadsingenjörer som arbetar med
arkitektuppdrag för nybyggnad och ombyggnad.

Arkitektbyrån har funnits sedan 1935 och är en av de
äldsta arkitektbyråerna i Malmö.

Vårt mål är att i alla uppdrag, oavsett storlek ta till vara de
erfarenheter som gjorts och vidareutveckla dem tillsammans
med uppdragsgivaren.

 

Kontorshus för Tage Møller Arkitektbyrå på Ön - Limhamn/Malmö